top of page

 Efi's posts

עיוותי חשיבה

אפי רוזנברג - קאוצ'ר


למשפחת דוד ילד בן 6, ההורים גרים בבית משותף בפרבר ערוני במרכז הארץ. ההורים ביקשו לצאת לערב זוגי, אבל הבייבי סיטר הקבועה שלהם היתה בחו"ל. היו להם שתי אפשרויות, שכנה חדשה אשר עברה לגור בבניין שלהם לפני חודשיים, בת העוסקת בהוראה מתקנת, או נערה בת 14, בת של חברים הגרים באותה שכונה. איזו בייביסיטר יבחרו ההורים ? רוב התשובות יהיו הבת של החברים מהשכונה, למרות חוסר ניסיונה הבחירה בה היא בחירה במה שמוכר, מה שמיישב לנו נכון עם האמונות הבסיסיות שלנו. מחשבות ואמונות אינן עובדות ובכל זאת אנו נוהגים בהן כאלו הן עובדות מוצקות מה שמוביל אותנו לא פעם להחלטות שגויות. אז מה אנו לומדים בתהליך אימוני, כיצד אנו נפטרים מעיוות החשיבה. אנו מיישמים את הכללים הבאים לפני החלטה : בדוק את העובדות. בדוק את ההטיות שמתחפשות לעובדות וסלק אותן. אל תיתן לעובדות נדירות להפוך לדרך חיים [פסנתר יכול ליפול עליך ממרפסת רחוב ...ברם כנראה זה לא יקרה לך ולרוב בני האדם]

אם תנסו ליישם כללים אלו במקרה זה, תגיעו למסקנה כי נכון לכם לקחת את השכנה החדשה כבייביסיטר...אבל האם באמת תעשו כך, האם תוכלו לוותר על דפוסי החשיבה

ספרו לי מהניסיון שלכם, אשמח לייעץ

אפי רוזנברג - קואצ'ר


Comments


Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

Follow Us

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page