April 27, 2019

כן, יש שם עוד משהו, אתה יודע בוודאות שיש שם עוד משהו, משהו גדול יותר, נקי יותר, אותנטי, ראשוני, שם, בתוך עצמך, בליבה שלך. אבל אתה לא יכול להגיע לשם. אתה יודע שיש לך עוד מה לתת, להוסיף. יש לך הרבה מה ל...

August 14, 2018

למשפחת דוד ילד בן 6, ההורים גרים בבית משותף בפרבר ערוני במרכז הארץ. ההורים ביקשו לצאת לערב זוגי, אבל הבייבי סיטר הקבועה שלהם היתה בחו"ל. היו להם שתי אפשרויות, שכנה חדשה אשר עברה לגור בבנין שלהם לפני ח...

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2023 by E. Rosenberg & Co.

אפי רוזנברג - ייעוץ עסקי - אישי

Business Coach ; Life Coach